Yükleniyor

DHI (Direct Hair Implant)

Samson's Hair Clinic

DHI bir ekim yöntemidir. Alınan greftler ucunda iğne olan kaleme benzeyen aletlere teker teker yerleştirilir. Ardından bu kalemler vasıtasıyla greftler ekim bölgesine implante edilir.Avantajı saçı traşlamaya ya da ekim öncesi kanal açma işlemine gerek duyulmaması ve daha sık ekim yapılabilmesidir.

DHI (Direct Hair Implant)