Yükleniyor

Sakal - Bıyık Ekimi

Samson's Hair Clinic

Sakal ve bıyık erkek yüz ifadesinde ve estetiğinde çok önemli bir yere sahiptir. Sakalların seyrek olması yada hiç olmaması genetik yapı sebebiyle olabileceği gibi dış etkenlerle de(yanık, kesi, enfeksiyon vb.) görülebilir.

Sakal ve bıyık ekiminde donör alanı olarak -saç ekiminde olduğu gibi - yine kafanın arka kısmı kullanılır. Sakal ve bıyık ekimlerinde açılacak kanalların derinliği, açısı ve yönü açısından ekstra dikkat gösterilmesi gereklidir.

Kesi, yanık gibi sebeplerle yaşanan sakal ve bıyık kayıplarında da -uygun vakalarda – ekim işleminden sonuç alınabilmektir.

Sakal - Bıyık Ekimi